2013. október 2., szerda

Kuruc.info: Próbáljunk helyesen beszélni és írni! (78.)

Kuruc.info
Kuruc.info hírek // via fulltextrssfeed.com 
Interested in raw organic food?

Learn from Celebrity Raw Eco Organic Chef Bryan Au what it takes to become a famous Raw Celebrity Chef! Join his online class for just $20.
From our sponsors
Próbáljunk helyesen beszélni és írni! (78.)
Oct 2nd 2013, 16:20

Napóleon konyak alapú koktél

Hogyan írjuk helyesen a Napóleon konyak alapú koktél kifejezést?

A helyes írásmód: Napóleon konyak alapú koktél.

monetáris tanács, Monetáris Tanács

MNB monetáris tanács vagy MNB Monetáris Tanács?
Monetáris Tanács vagy monetáris tanács?

MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa vagy MNB pénzügyi stabilitási tanácsa?
Pénzügyi Stabilitási Tanács vagy pénzügyi stabilitási tanács?

Az AkH. 189. pontja alapján az intézmények alárendelt egységeinek nevét az alábbiak szerint írjuk:

a) Az egy intézménynek mit főhatóságnak alárendelt intézmények nevét is csupa nagy kezdőbetűvel írjuk, pl. Műszaki Kémiai Kutatóintézet (az MTA-nak alárendelve) stb.

b) egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység, testület stb. neve csak akkor írandó nagy kezdőbetűkkel, ha az egyediség érzékeltetésére szükség van, pl. Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya (MTA) stb.

c) Az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusmegnevezései kis kezdőbetűsek: a Kossuth Nyomda kereskedelmi osztálya, a Bölcsészettudományi Kar gondnoksága stb. Önmagukban említve is kisbetűsek (pl. feljegyzés a jogi csoportnak stb.).

A nem állandó jelleggel működő bizottságokra stb. utaló szavak szókapcsolatok pedig kis kezdőbetűsek, pl. feljegyzés a jogi csoportnak.

A fentiekhez az Osiris-helyesírás azt fűzi hozzá, hogy az intézménynévi és a nem intézménynévi csoport közötti határ nem húzható meg élesen, sok esetben nem nyelvi háttértudás is szükséges a helyes írásmód kiválasztásához. Ezért az alegység-megnevezések esetében is terjed a nagy kezdőbetűs írásforma (de akkor minden tag nagy kezdőbetűs!).

A fentiek alapján tehát vagy a monetáris tanács, pénzügyi stabilitási tanács stb., vagy a Monetáris Tanács, Pénzügyi Stabilitási Tanács alakokat javaslom.

PSZÁF-ot

PSZÁF-et vagy PSZÁF-ot?

A kiejtett betűszóhoz kapcsoljuk a toldalékot: PSZÁF-ot, és nem annak feloldott, teljes alakjához.

például, pl.

Egy teológiai konferencia anyagát nyomtatott formában szeretnénk kiadni. Az egyik előadás a következő mondatot tartalmazza:
„A harmadik nagy világnézeti változás a humanizmus volt, amelynek számos pozitívuma volt a reformációra nézve, pl. a bibliai nyelvekben való visszatérés, de volt egy nagy világnézeti veszélye is."
Illő-e ilyen közegben (teológiai tanulmány) a „például" szót rövidítve használni vagy érdemes inkább kiírni?

A például kifejezés rövidítése pl., amelynek használatára nincs (illemtani) szabály. A tanulmány írója dönti el az alkalmazását.

ploiesti, rădăuţi (kirándulás)

Hogy írjuk a következő helységnevek -i képzős alakját? Ploiesti, Rădăuţi

Az i-re végződő idegen helységnevek -i képzős származékának végén a magyar helységnevekhez hasonlóan csak egyetlen i-t kell írni (Osiris-helyesírás, 275.). A helyes írásmód: ploiesti, rădăuţi (kirándulás).

Az előző rész itt található.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése