2013. október 31., csütörtök

[Lapszemle] Ingatlanadót javasol Brüsszel Magyarországnak - Következõ lépés: Az ''intoleráns'' EU állampolgárok megfigyelése - A Hit Gyülekezetének karmaiban - A Kuruc.infóra hivatkozik az egyik izraeli kormányzati hírportál: ''Mondj nemet a Hoffer Ármin térre!'' - Az európai magyarellenesség gyökerei

Nemzeti Hírháló  
Feliratkozás Imerősöknek Kapcsolat Nyomtatás Hozzászólás Szüneteltetés Leiratkozás
"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"

Jézus:"Nagy jövő vár Anyám országára,
s általa az egész világ kegyelmet nyer."


Nyisztor Ilona Európai polgári díjat kapott
2013.10.24. Keresztszülők

Nyisztor Ilona, kitüntetésével üzenetértékű elismerésben részesült a moldvai csángó közösség, amikor 2013. október 16-án, Brüsszelben, negyvenhárom díjazottal egyetemben átvehette az Európai polgári díjat. A pusztinai csángó népdalénekest, aki egyben a moldvai oktatási program résztvevőjeként a pusztinai gyermekek oktatója is, Tőkés László erdélyi EP-képviselő javasolta a díjra.

A 2008-ban alapított Európai polgári díjat azon európai polgároknak ítélik oda, akik hozzájárulnak a polgárok és a tagállamok közötti megértés, a szorosabb integráció előmozdításához. "Nem az európai parlamenti képviselők, hanem a polgárok az európai integrációnak igazi hősei, akik időt és energiát áldozva, közösségükben, családjukban népszerűsítik az európai eszmét" - mondta bevezető beszédében Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke.

A Jehudi Menuhin-teremben tartott ünnepségen a csángó népdalénekes és népdalgyűjtő a Boldogasszony anyánk című, a katolikus magyarság néphimnuszának tekintett ének csángó változatát adta elő. "Ez volt az első szentes ének, amelyet az apómtól tanultam kicsi gyermekkoromban. '90 után, mikor kimehettünk Magyarországra, a mise után hallottam, ahogyan éneklik. Akkor tudtam meg, hogy ez a magyarok himnusza is. Úgy éreztem, erre az eseményre ilyen éneket kell elénekelni" - magyarázta választását a díjazott a jelen lévő erdélyi újságíróknak.

Európai polgári díjban részesült ugyanakkor az idén százéves Boris Pahor olaszországi szlovén író, aki mind a fasiszta, mind a kommunista diktatúra alatt üldöztetést szenvedett. Tapasztalatai alapján írta meg Nekropolisz című regényét. A nemzeti kisebbségi jogok, az etnikai identitás megőrzése mellett mindig is állást foglaló író munkásságát szerdán Brüsszelben Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke méltatta.

Romániából Ioana Avădani, a Független Újságírásért Központ ügyvezető igazgatója és Valeriu Nicolae roma aktivista, Magyarországról Farkas Gábor, a kecskeméti Európa Jövője Egyesület elnöke, továbbá a Raoul Wallenberg Egyesület részesült elismerésben.

Brüsszel, 2013. október 17.
Vonalban levők száma

*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

Ingatlanadót javasol Brüsszel Magyarországnak
2013.10.30. 11:04 FN24

Az Európai Bizottság tanulmánya szerint a környezetvédelem és a vagyonadó területén lenne lehetőség, ezen belül is az ingatlanadó esetében, ahol elmarad Magyarország az uniós gyakorlattól - írja a Privátbankár.hu.

Környezetvédelmi adóból vagy vagyonadóból kellene finanszírozni a bérterhek mérséklését, állítják - írja a Privátbankár az Európai Bizottság nemrég megjelent tanulmányára hivatkozva. Az uniós szakértők szerint a célzott járulékcsökkentés, az új vállalati adók bevezetése, valamint a fogyasztási adók emelése illeszkedik az uniós gyakorlathoz, a válság terheit azonban a magyar gyakorlattal szemben máshol sokkal inkább a magasabb jövedelműek viselik.

A nemzetközi összehasonlító elemzés szerzői Magyarország esetében arra hívják fel a figyelmet, hogy miközben a fogyasztási adó nagysága messze meghaladja az uniós átlagot, addig a környezetvédelmi adók területén lenne még lehetőség további adóemelésre, és különösen igaz ez a vagyonadókra is. Miközben ugyanis az ilyen típusú bevételek GDP-arányos nagysága az Európai Unióban átlagosan 2,1 százalék, addig hazánkban ez nagyjából a fele. Ezen belül pedig az ingatlanadó esetében még inkább elmarad hazánk az uniós gyakorlattól.

Kapcsolódó:
   Ilyen lakások állnak üresen százezrével Magyarországon

*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

Következő lépés: Az "intoleráns" EU állampolgárok megfigyelése
október 29, 2013 gatestoneinstitute.org - Idők jelei

Miközben az európai vezetők nem győzik kifejezni felháborodásukat az amerikai megfigyelési botrány Európára vonatkozó részleteivel kapcsolatban, az Európai Parlament egy olyan törvényjavaslat elfogadtatásán dolgozik, ami minden "intoleranciával" gyanúsított uniós állampolgár közvetlen megfigyelését írná elő.

Ellenzői szerint a törvény - aminek célja, hogy mind a 28 EU tagállam saját "kormányzati egységet" állítson fel a véleménybírák által intoleránsnak vélt egyének vagy csoportok megfigyelésére - a szólás szabadságának példanélküli korlátozását jelentené egy olyan kontinensen, ahol az állampolgárokat már most is rendszeresen büntetik a "helytelen" vélemények kifejezése miatt.

A Tolerancia Támogatását célzó Nemzeti Törvény Európai Szerkezete elnevezésű törvényjavaslatot nemrég nyújtották be az Európai Parlament Polgárjogi, Igazságügyi és Belügyi Bizottságához.

A javaslatot a Tolerancia és Megbékélés Európai Bizottsága (ETCR) nevű, 2008-ban a korábbi lengyel elnök, Alexszander Kwasniewski és az Európai Zsidó Kongresszus elnöke, Moshe Kantor által alapított nem kormányzati szervezet készítette.

A szervezet 2008-ban nyújtotta be első javaslatát az egész Európára vonatkozó tolerancia törvény elfogadására, a Kristályéjszaka, a németországi holokauszt első erőszakos eseményének 70. évfordulójának tiszteletére.

Az öt éves lobbi tevékenységet követően az EU mára kezdi komolyan venni a javaslatot, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy szeptember 17-én a szervezet 45 percben prezentálhatta javaslatát az EU Polgárjogi bizottsága előtt.

A "Tolerancia Mintatörvényként" is ismert javaslatot az EU "Egyenlő Bánásmód Direktívájának" (ETD) részeként prezentálták, ami az élet szinte minden területére kiterjesztené a diszkriminációt.

Az ETD bírálói szerint a direktíva az "egyenlő bánásmód" teljesen téves eszméjét erőltetné a lakosságra, azzal a céllal, hogy felülről irányítsa az emberek közötti kapcsolatokat, durván megsértve ezzel az egyének önrendelkezési jogát.

A European Dignity Watch, egy brüsszeli polgárjogi szervezet szerint:

    "Az egyén személyes erkölcsi nézetei szerinti együttműködési szabadság és a mozgásszabadság eszméi kerültek veszélybe az "egyenlőségnek" ezzel az újonnan kialakított koncepciójával. Ez a koncepció aláásná az európaiak szabadságát és önrendelkezési jogát, magánéletünket bürokraták irányítása alá vonná és jogbizonytalanságban tartaná.

    Az állampolgárok társadalmi viselkedésének állami irányításáról van szó. Ezek a tendenciák régmúlt korok diktatúráira emlékeztetnek, és példanélküli támadást jelentenek az emberi jogok ellen."


Az ETD tágabb kontextusán belül az ECTR javaslat rendkívül merész, ugyanakkor terminológiája annyira homályos, hogy elfogadása esetén megnyitná Pandora szelencéjét a visszaélések előtt és kimondhatjuk, hogy akár véget vethet a szólás szabadságának Európában.

A tervezet 1. paragrafusának (d) pontja például leírja, hogy a "tolerancia egy elkülöníthető identitású csoport önkifejezésének, fennmaradásának és fejlődésének tisztelete és elfogadása." A 2. paragrafus (d) pontja pedig kifejti, hogy törvény célja "elítélni az előítéleteken, vakbuzgóságon és elfogultságon alapuló intolerancia mindennemű kifejezését."

A 2. paragrafusban olvasható magyarázat leírja, hogy "a vallásos intolerancia magában foglalja az "iszlamofóbiát", azonban nem definiálja a fogalmat, amit a Muzulmán Testvériség talált ki még a 90-es években. Logikusan következtetve, így a 2. paragrafus feltételezhetően magában foglalná az iszlám és az iszlám saria törvények bírálatát, ami a muzulmán aktivista csoportok legfőbb célkitűzése volt az elmúlt két évtized során.

A dokumentum 4. (f) (i) pontja leírja, hogy "nem szükséges tolerálni az intoleranciát."

A 6. paragrafus pedig kijelenti, hogy "a Tolerancia Támogatását célzó Nemzeti Törvény hatályba lépése önmagában nem elegendő, ha azt nem támogatja a bevezetésért és végrehajtásért felelős mechanizmus, hogy a törvény ne csupán papíron létezzen."

Amennyiben a dokumentumot annak jelen formájában elfogadják, bizonyos emberek sértett érzéseinek orvoslása felülírná a szabad véleménynyilvánításhoz és a szólás szabadságához fűződő emberi jogokat.

Hétköznapi nyelvre fordítva, a definíciók és elképzelések, mint a "tolerancia", "diszkrimináció", "sebezhetőség" vagy a "hátrányos helyzet" rendkívül szubjektív meghatározása egy jogi kényszerzubbonyt hozna létre, ami utat nyitna az egyének és csoport elhallgattatásához használható új "törvényi" eszközök előtt.

"A hitközösségek és iskolák, egyes vallások követői vagy akár hétköznapi szülők, akik szeretnék saját erkölcsi értékeiket átadni gyerekeiknek, mind az intolerancia gyanújába keveredhetnek," írja a European Dignity Watch.

"Ennél is rosszabb. Amennyiben EU törvényként kerül elfogadásra, a nyelvezet miatt homályos vagy alaptalan vádak alapján is beperelhetnek valakit, aminek eredményeként csorbulhat vagy akár el is tűnhet a szólás szabadsága. Az egyének vagy csoportok öncenzúrát gyakorolnának, attól tartva, hogy nézeteik miatt bíróság elé citálhatják őket," magyarázza a szervezet egy nyilatkozatban.

"A törvényjavaslat elfogadása és országos szintű bevezetése nemcsak egy jelentős hátralépés lenne, de olyan nemeztek feletti megfigyelést eredményezne, ami sötét kort jelent az európai demokráciának."

Kapcsolódó:
   ACTA: A szabad Internet vége?
   Az amerikai nemzetbiztonsági hivatal legújabb taktikája a közösségi oldalak megfigyelésére
   Az online kalózkodás elleni törvény a szólásszabadság végét jelentheti
   Szigorúan demokratikusan a pokolba
   A tiltakozás tiltása: a szólás szabadságának végnapjai Amerikában
   A birodalmi Amerika háborúja a nemzetállam Amerikával
   A tanár felfüggesztést kaphat, mert idézett a Bibliából
   Internet 2 a kibertámadások és a szólás szabadsága ellen
   'Súlyosan fenyegeti a Fidesz javaslata a tényfeltáró újságírást'
   Gulyás a rágalmazás üldözéséről
   A cionkripli, a buzi meg a tahó
   Az M1 Híradója állítja, hogy az MSZP-től kapta a hamis videót a hvg.hu
   Fideszesek és rendőrök is a szombathelyi drogbotrányban?
   Volt amerikai nagykövet: mindenki mindenkit lehallgat
   Diplomáciai botrány: az NSA nem hallgatta le Orbán Viktort


*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

A Hit Gyülekezetének karmaiban
2011/03/18 Nemzeti InternetFigyelő


Istentisztelet a Hit Gyülekezetben

Az alábbiak valószínűleg igazak, mert több - sikeresen kilépett - volt Hit Gyülekezetes kedves ismerősöm hasonló dolgokról számolt be, s ma ők is nehezen élnek, mióta kiléptek onnan (NIF szerkesztő)

Az alábbiakban egy tengerentúli magyar nyelvű újságban megjelent interjút olvashatnak.

riporter: -Hány éves voltál, amikor kapcsolatba kerültél a Hit Gyülekezetével?

volt Hit Gyülekezete tag: - Huszonegy, és hat évet töltöttem a gyülekezetben.

riporter: -Egyáltalán hogyan kerül valaki kapcsolatba a Hit Gyülekezetével?

volt Hit Gyülekezete tag: - Barátok, ismerősök révén. De a szekta tagjai utcai evangelizációkat is tartanak. Engem barátok hívtak, mondták: gyere, jó zene van, sokan járnak. Megkapó a hangulat, az istentisztelet modernsége. Az Istent dicsérő dalok diszkó, country, rock vagy rap stílusban vannak előadva. És ez az újszerűség, fiatalos hangulat magával ragadja az embert. Az biztos, hogy a szekták tudnak a fiatalok nyelvén szólni. És a végén az ember úgy belegabalyodik a szektába, mint a macska a fonálba...Heti három alkalommal van összejövetele a gyülekezetnek, minden alkalommal 5-6 ezren jönnek össze. Sok a fiatal, de vannak idősek is, láttam rendőröket, dandártábornokokat, ügyvédeket, tanárokat, orvosokat. Sok prominens politikai személyiség tagja a Hit Gyülekezetének, például Hack Péter az SZDSZ-ből, aki presbiter a Hit Gyülekezetében. De meglátogatták a gyülekezetet milliomos amerikaiak is.

riporter: - Az ember elkezdi látogatni a gyülekezetet, mert megkapja őt a fiatalos légkör. Hogyan tovább?

volt Hit Gyülekezete tag: - Mikor látják, hogy gyakrabban van ott az ember, akkor ajánlatot tesznek, hogy járjon házi csoportba, házi tanulmányozásra. Egy-két kérdéssel finoman kiszimatolják az anyagi hátteredet is. Például alámerítkezéskor - mert az is van - felírják az egyén nevét, címét telefonszámát és a foglalkozását. Szóval időközben az ember szert tesz rengeteg új barátra, akik meg vannak fanatizálva, és rád szállnak. A szülők ellen is fordítják az embereket. Mert ugye ha az anyád nem "hites&", akkor az ördögtől van, és akkor mi közöd hozzá? Nősülni, házasodni a "világiak" közül nem lehet, mert akkor engedetlen, lázadó vagy. Világival házasodni sötét pontot jelent. Amit a vezető lelkész mond, az az Úrtól van, és amit ő mond, azt el kell fogadni. A gyülekezet elöljárója Németh Sándor, és ha az ő beszédei ellen vagy, akkor a kenetes szolga ellen, vagy az Isten kiválasztott embere ellen vagy, aki fel van ruházva hatalommal. Arról lehet felismerni, hogy az Úr út ján járs z-e, hogy hogyan viszonyulsz Németh Sándor személyéhez.

riporter: - Hallottam, hogy szoros összefonódás van az SZDSZ és a Hit Gyülekezete között. És a választások idején a gyülekezet imádkozott az SZDSZ ellenségeinek a vesztéért.

volt Hit Gyülekezete tag: - Amerikai karizmatikus hittérítőkkel is kapcsolatban van a Hit Gyülekezete. A Hit Gyülekezete tulajdonképpen amerikai modell. Az SZDSZ-szel tudvalevőleg szoros az összefonódás. Választások idején meg kellett átkozni azon politikai pártok tevékenységét, amelyek nem az SZDSZ-szel vannak. Például a Fidesz székházat az "imakommandó" órákon keresztül átkozza.

riporter: - Imakommandó?

volt Hit Gyülekezete tag: - Igen. Amikor például Németh Sándornak jelenése volt a tévében, ahol a Hit Gyülekezete kétes dolgairól kérdezték őt, akkor az imakommandónak előtte három napig Németh Sándor padlásán kellett űzni a tévéből jövő démonokat, amik majd rá akarnak telepedni, amikor elmegy a tévébe.

riporter: - A Fidesz-re mondott átok miről szól?

volt Hit Gyülekezete tag: - "A Fidesz-nek minden tevékenysége legyen átkozott, sikertelen, szerencsétlen, érje utol romlás, halál és pusztulás kezük minden munkáját." És amikor egy személy ellen szól az átok, akkor a 109-es zsoltárt mondják ellene, behelyettesítve az átkozott nevét.

riporter: - Hány tagja van a Hit Gyülekezetének?

volt Hit Gyülekezete tag: - Hatvanezer. A fő bázis Budapesten van, de természetesen vannak vidéki gyülekezetek is. A Hit Gyülekezetének van óvodája, bölcsődéje, általános iskolája, gimnáziuma, és hittudományi akadémiát is működtet.

riporter: - Értem. Szóval a nyolcvanas évektől 2000-ig, a Hit Gyülekezete ezerről hatvanezerre nőtt lélekszámban, anyagi befolyása pedig óriási lett. Ez mivel magyarázható?

volt Hit Gyülekezete tag: - A fizetés 10 százalékát le kell adni. Mivel egyrészt a "nagykenetű testvér" mondta, a másik ok pedig, hogy az Ószövetségben meg van említve a tized. Ennek a mintájára. Ezen kívül állandóan hangsúlyozzák azt a gondolatot, hogy aki ad Isten munkájára, az gazdag lesz, aki nem ad, az szegénységben fog tengődni. Úgyhogy a hívők minden fizetés után beleteszik egy borítékba a fizetésük egy tizedét, és ráírnak a borítékra egy "T" betűt, ami a tized megfelelője. Azért jelölik meg, mert a tizeden kívül adományokat is illik adni a gyülekezet számára. Az adományt tartalmazó borítékot nem kell megjelölni, csak bedobnia ládába. Sokat emlegetett szabály az is, hogy ha két összeg van nálad, akkor a nagyobbikat kell adományoznod, mert az van az Úrtól. Szóval, ha egyik zsebedben van egy ötszázas, a másikban pedig egy ezres, akkor az ezrest adományozod, mert az van az Úrtól.

riporter: - Hová mennek ezek az összegek?

volt Hit Gyülekezete tag: - A Hit Gyülekezetének van egy bankszámlája. A tizedet azonnal nyomják rá a számlára, a vidéki gyülekezetek is, tehát az meg egyenesen Pestre érkezik, utána a pénz sorsa ismeretlen. Az adományok egy részét arra használja a gyülekezet, hogy fizesse a bérleményt, de mondjuk, azt sem kell mindenhol, mivel egyre több gyülekezetnek saját épülete van már, amelyeket a hívők pénzén építenek föl, de az épület a Hit Gyülekezetének a tulajdonát képezi. Így az adományok szintén mennek Pestre, a főbázisba. Aztán vannak húzások időről időre, mint például mikor az egyik gyülekezet pásztora azt mondta nekünk nagy lelkesedéssel: "Tudjátok mit, dobjunk össze a Németh Sándornak 150 ezer forintot!" És mi összedobtuk neki a 150 ezer forintot hat istentisztelet folyamán. Beletettük egy borítékba a pénzt, és a pásztor elvitte neki. Németh Sándortól néhány nap múlva kaptunk egy faxot, hogy köszöni szépen a -i gyülekezet kedvességét. Ennyi. Ezzel lehetett minket e tetni.

riporter: - Van valami elszámolás a vezetőség részéről azzal kapcsolatban, hogy mire fordította a befolyt pénzösszeget? Vagy csak vakon kell bízni abban, hogy a felkentek Isten akarata szerint a gyülekezet érdekében költik el a pénzt?

volt Hit Gyülekezete tag: - Soha nem volt még olyasmi, hogy valaki kiállt volna a Hit Gyülekezetében, és beszámolt volna a gyülekezet anyagi helyzetéről. Sőt, azt mondták, hogyha kíváncsi vagy az anyagi dolgokra, akkor az már lázadás, akkor te a szívedben azt feltételezed, hogy a nagykenetű szolgáló sikkaszt. Tehát vizsgáld meg magad, és tarts bűnbánatot.
Azt is volt időm megfigyelni, hogyan viszonyulnak a szegényekhez, a szerencsétlenekhez a Hit Gyülekezetének pásztorai. A pénzt ugye piszkosul kérik, de ha valaki egy nevetséges összeget, mondjuk, 500 forintot kér a gyülekezetből ennivalóra, akkor az a válasz, hogy: "Imádkozzál, majd az Úr ad."

riporter: - Mi van akkor, ha egy egyszerű kis "hites" meggondolja magát és azt mondja, hogy én ebből kiszállok?

volt Hit Gyülekezete tag: - Ha rövid ideje van ott, és nem jár a szája, tehát nem a gyülekezeten belül akar reformálni, és ha nincs jelentős anyagi bázisa, akkor szép csendben kiléphet, a kutya sem fogja keresni. De ha valaki régóta ott van, esetleg már valamilyen beosztása is van, tehát már belelát a dolgokba, vagy anyagilag befolyásos ember, akkor először szép szóval próbálják őt rávenni, hogy vissza kéne jönni. Ha az illető nem jön vissza, akkor a gyülekezet fel van szólítva, hogy átkozza meg ezeket az egyéneket. Az ott maradottaknak pedig átok terhe mellett el kell mondaniuk egy esküt, hogy ők maradnak a gyülekezettel. A hívőket abban a félelemben tartják, hogy az átkok fognak. Tudják, hogyha kilépnek, akkor az egész gyülekezet hónapokig átkozza majd őket. Voltak, akik évek után nem bírták tovább, gyomorfekélyt kaptak, idegileg tönkrementek, egy kedves ismerősöm gyomorrákban meghalt, többen öngyilkossági kísérletet hajtottak végre, valaki a Dunába ugrott. Egyik ismerős öm a pszichiátriára került, miután sikerült elszakadnia a gyülekezettől, de hónapokig kínzó fejfájás gyötörte, mert tudta, hogy őt most állandóan átkozzák.

riporter: - A te kálváriád hogyan kezdődött? Boldog, hívő ember voltál, eljártál a gyülekezetbe, sírtál, énekeltél a többiekkel, egyszer csak valami beárnyékolta ezt az állapotot. Mi volt az?

volt Hit Gyülekezete tag: - Én ferencesek között érettségiztem és katolikus papi hátterem is van. Amikor elkezdtem látogatni a Hit Gyülekezetét, a korombeli fiatalok úgy ösztönösen körém csoportosultak, gyülekezet után odajöttek hozzám beszélgetni. A pásztorok is látták, hogy hatással vagyok az emberekre, ráadásul komolyan veszem a dolgokat, így egy idő után csoportvezető lettem, és az otthonomban tanulmányozást folytattam a rám bízott "házi csoporttal". Vagyis akkor már az otthonomban, mert időközben megnősültem, feleségül vettem egy lányt, aki szintén a Hit Gyülekezetébe járt. Minden szépnek és magasztosnak tűnt, rendszeresen jártunk a gyülekezetbe, ahol eufórikus hangulat uralkodott, az emberek nyelveken beszéltek, elájultak, amikor a nagykenetű testvér megérintette őket, és mi szentül hittük, hogy a szent szellem munkálkodik a gyülekezetben. Boldogok voltunk Én abban az időben egy kiadóvállalatnál dolgoztam, amelyet a Hit Gyülekezete működtetetett, és irodai mu nkám sor án észrevettem néhány húzást, pontosabban pénzzel való visszaélést. Egyszer bent maradtam az irodában, átnéztem a számlákat, kijött, hogy több millió forinttal nincs elszámolva.

riporter: - Ennek mi köze a Hit Gyülekezetéhez?

volt Hit Gyülekezete tag: - Csak annyi, hogy a kiadót működtető főnökeim presbiterek voltak a Hit Gyülekezetében. Akkor döbbentem rá, hogy mi kis naiv emberkék vagyunk, akiket az orrunknál fogva vezetnek, és azt hazudnak össze, amit csak akarnak. Felhívtam az egyik nagykenetű testvért, mert tanácsot akartam tőle kérni, és bizalmasan elmondtam neki, hogy mit vettem észre a pénzügyekben, de kértem őt, hogy ne mondja el senkinek. Azt mondta, nyugodjak meg, nem szól senkinek. A következő gyülekezeti összejövetelre azonban lejöttek hozzám Pestről a nagykenetű testvérek és a házi csoportom meg a feleségem előtt elkezdték felsorolni a "bűneimet", amit szerintük a hat év alatt elkövettem ennyit a nagykenetű titoktartásáról. Ott helyben leváltottak, mint csoportvezetőt, és a munkahelyemről is azonnali hatállyal elbocsátottak. Aztán, mint akik jól végezték dolgukat, elmentek. Én csak azon gondolkoztam a "vádak" felolvasása alatt, hogy honnan van ez a rettenetes gonoszság ben nük, his zen semmi nem volt igaz a vádakból. Az egész olyan volt, mint egy koncepciós per. Nem tudtam, hogy még csak most kezdődik a hadjárat ellenem. A tetvek pletykákat, rágalmakat kezdtek terjeszteni rólam a pesti gyülekezetben is, így mindenki felvette ellenem a védekező állást, és kezdték rám mantrázni az átok-zsoltárt. A gyülekezet testvérnői pedig hívogatni kezdték a feleségemet először titokban, majd teljesen nyíltan azzal a sürgetéssel, hogy váljon el tőlem, mivel én az ördögtől vagyok, és ilyen emberrel nem lehet együtt élni, és a nagykenetű testvér ilyen esetben megengedi a válást. Néhány nap múlva betörtek hozzánk, testileg bántalmaztak, keresték a számlákat. Én fenyegettem őket, hogy feljelentést teszek a rendőrségen. és mindent kitálalok.

riporter: - Ez azért merész dolog, nyíltan meg fenyegetni valakit, akinek ráadásul takargatnivalója van.

volt Hit Gyülekezete tag: - Meg is tettem a feljelentést, be is vitték az érintetteket a fogdába. Csakhogy a rendőrségen ők is tettek ellenem feljelentést, méghozzá azt, hogy azért keresték nálam a számlákat, mert a sikkasztást én követtem el a cégnél, és azért meg akarták szerezni tőlem az iratokat. Akkor ott a rendőrségen még egyszer behúztak a csőbe, elkezdtek könyörögni és fenyegetőzni, hogy enyhítsek a feljelentésen, mondjam azt, hogy nyitva volt az ajtó, tehát nem betörés volt. Azt ígérték, hogy ha ezt megteszem, akkor ők visszavonják az ellenem tett feljelentést. Én megváltoztattam a feljelentést, így kiengedték őket, ők viszont nem vonták vissza az ellenem tett feljelentést. Itt nagyon ráfáztam. Nekem ekkor nem volt munkám, eléggé le voltam rongyolódva, gondoltam, új életet kezdek. Elhatároztam, hogy beállok rendőrnek és lesz belőlem egy becsületes rendőr. Mikor elmentem bejelentkezni a rendőrségen, akkor tudatták velem, hogy pszichológiai tesztnek is alá k ell vetn i magam, hogy lássák: megfelelek-e rendőrnek. Mondtam, semmi akadálya. A pszichológiai tesztet szakorvosnak kellett elvégeznie. Elmentem a szakorvoshoz, aki felajánlotta, hogy bead nekem egy nyugtató injekciót, egy idegerősítőt csak egy nagyon gyengét -, hogy megnyugodjak. Beleegyeztem, mert valóban eléggé megviseltek a történtek. Eszembe se jutott, hogy Haloperidolt kapok.

riporter: - Mi az a Haloperidol?

volt Hit Gyülekezete tag: - A Haloperidol injekción keresztül beadott elektrosokk. Szóval beadta. Mikor mentem haza a vonattal, már az úton éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. A nyelvem összecsavarodott, a végtagjaim kicsavarodtak, csurgott a nyálam, szóval nem voltam a magam ura. Mikor hazaértem, a feleségem látta, hogy baj van, kihívta az orvost, de az tanácstalan volt, mert nem tudta, hogy mit kaptam, mi ellen adja be az ellenszert Azt hittem, hogy egy-két nap alatt átmegy rajtam. Három hét múlva mikor már tovább nem bírtam, szóltam az egyik barátomnak, hogy vigyen vissza a pszichiáterhez. Egy vasárnapi napon történt. Odaálltam elé, csak annyit mondtam, hogy "Ez van". Ő erre azt felelte, hogy ilyen apróságokkal ne zavarjam a hétvégi ügyeletét. Rendben, mondom azzal is megzavarhatom az ügyeletet, hogy elugrok a rendőrségre, és feljelentem. Erre aztán megnézte a kórlapomat, majd egyszerűen csak annyit mondott, hogy tévedésből mást adott be nekem a nyugtató helyett, de ebből ne csináljak nagy ügyet, ez bárkivel megeshet. Azután beadta az ellenszert, és én nem jelentettem fel. Mikor hazaértem a kórházból, a feleségem addigra összecsomagolta a holmiját, és kijelentette, hogy ezt ő tovább nem bírja, elválik tőlem. Beadta a válópert, meg sem kellett jelennem a tárgyaláson, elválasztottak. És ez sajnos így van Magyarországon, úgyhogy akaratom ellenére felbontották a házasságunkat.

riporter: - Jártál még ekkor a H it Gyülekezetébe?

volt Hit Gyülekezete tag: - Nem. Otthon olvasgattam a Bibliát, és töprengtem, hogyan legyen tovább. Elhatároztam, hogy felhívom a Magyar Fórum szerkesztőségét, hátha érdekli őket az esetem. Érdekelte őket, ki is jöttek hozzám a lakásomra felvenni a riportot, és ment volna nyomtatásba. Ők nyugtattak, hogy a nyilvánosság védelmet nyújt majd. Arról is szó volt, hogy a tévében is riport készülhetne velem. Ezt én jó ötletnek tartottam. Csakhogy a szekta tudomást szerzett a készülő riportról, és akkor jött az utolsó poén: biciklin tekertem hazafelé, amikor hirtelen megállt mellettem egy rendszámtábla nélküli furgon. Berántottak az autóba, megfenyegettek, hogy esténként ne merészkedjek az utcára és készüljek el mindenre, mert amit a gyülekezet ellen vétek, az már a legsúlyosabb bűn, majd meztelenül kidobtak a város egyik forgalmas utcájára, fényes nappal. (Ezek az emberek a Krisztus nevében a helyes dolgot cselekedték: Ez a fanatizmus hatalma.) A járókelők adtak rám ruhát , mert l átták, hogy baj van. Azonnal elmentem a rendőrségre feljelentést tenni, de nem tudtam semmit bizonyítani, mert rendszámtábla nem volt a kocsin, a tetteseknek pedig lett volna alibijük, ha akarták volna, az egész gyülekezet egybehangzóan állította volna, hogy az adott időpontban csoport-tanuláson vettek részt, vagy hasonló. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy elmegyek az országból. Ennyi a történet.

riporter: - Magyarországon többen is lehetnek ebben a helyzetben, hogy bekapcsolódtak egy szektába és nem tudták otthagyni?

volt Hit Gyülekezete tag: - Ismerek embereket, akik kiléptek a gyülekezetből, és most nagyon rossz életük van. A rengeteg szekta, romboló, pusztító, destruktív hatással van az emberekre, a társadalomra.

riporter: - A Hit Gyülekezetét Nyugatról is támogatják?

volt Hit Gyülekezete tag: - Ez teljesen biztos. Amerikából mennek pénzek a Hit Gyülekezetébe és vissza. Minden istentiszteleten három zászló függ a színpad fölött. Nem találnád ki, melyek ezek: az amerikai, a magyar és az izraeli. Ráadásul, mivel a Hit Gyülekezete elismert, bejegyzett egyház, nem adózik a bevételei után, sőt állami támogatásban részesül.

riporter: - Tehát itt vagy most, valahol laksz és szeretnéd rendbe tenni az életedet.

volt Hit Gyülekezete tag: - Igen, újra szeretném kezdeni az életemet, hallgatom az Úr szavát, hogy irányítson.

*******

A Legfelsőbb Jóságos Isten nevében:
Könyörögve kérjük, hogy akit megkörnyékez a hit(ványak) gyülekezete nagy ívben kerülje el őket!
Önmagától álljon el a belépés gondolatától, aki esetleg ezen agyalt!
Akik meg jelenleg (még) benne vannak, kívánjuk nekik, hogy ébredjenek fel és hagyják ott!
Ehhez sok szeretet-erőt és jó egészséget kívánunk!
És imádkozzunk értük, mert a jó imának is formáló ereje van!

Kapcsolódó:
   Videó: Németh Sándor leleplezi önmagát
   Egyetek szart, seggfejek - Lovas István a külföldi tudósítóknak*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

A Kuruc.infóra hivatkozik az egyik izraeli kormányzati hírportál: "Mondj nemet a Hoffer Ármin térre!"
2013-10-27. 20:54 Kuruc.info

Az izraeli kormány által is támogatott hírportál címoldalon, a Kuruc.infóra hivatkozva beszámol: Veszprémben "szélsőjobboldali aktivisták" öntapadós matricákon szólítják föl a város lakóit, hogy mondjanak nemet a Hoffer Ármin térre. A hírportál az egykori veszprémi főrabbi halálát is a magyarok nyakába varrja.


Veszprémi hazafiak jogos tiltakozása

A Kuruc.infót jelöli meg forrásként az Antiszemitizmus Elleni Küzdelem Összehangolásának Fóruma (angol rövidítése: CFCA) című izraeli hírportál a veszprémi "szélsőjobboldali aktivisták" által a dunántúli városban legutóbb terjesztett matricás tiltakozásról szóló beszámolóban. Mint ismert, veszprémiek öntapadós matricákon szólították föl a lakosságot: mondjon nemet a politikai vezetés azon szándékára, hogy közterületet nevezzenek el Hoffer Árminról, a város egykori főrabbijáról.

Az izraeli kormány és a Zsidó Ügynökség által támogatott, és politikai propaganda szolgálatában álló hírportál azt már nem a Kuruc.ifótól vette át, hanem saját információként közölte, hogy Hoffer Ármin a "holokauszt idején veszett oda". A félreértések elkerülése végett közöljük: Hoffer Ármin 1941-ben, 71 éves korában, ágyban és párnák közt hunyt el Budapesten, és a Kozma utcai zsidó temetőben nyugszik.

Hering József - Kuruc.info

Előzmény: A veszprémi hazafiak nemet mondanak Navracsics zsidóseggnyaló utcanevére

*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

Cey-Bert Róbert Gyula: Az európai magyarellenesség gyökerei
2013, október 28 - 18:10 FÚSZ

        Az európai magyarellenesség gyökerei

        Ezer év óta a magyarság az európai keresztény műveltség kihagyhatatlan elemét képezi. Magyarország hosszú évszázadokon át Európa védőbástyája volt, ugyanakkor tudósaival és művészeivel jelentős szerepet játszott az európai műveltség kimagasló eredményeiben. Már egyedül az 1956-os szabadságharc áldozatvállalásáért Európa hálás lehetne a magyaroknak, hiszen ti indítottátok el azt a folyamatot, amely végül is a Szovjetunió és az európai kommunizmus összeomlásához és Európa rabnemzeteinek a felszabadulásához vezetett. Történészként soha nem értettem meg, hogy az első világháború után a győztes nagyhatalmak: Franciaország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok miért éppen azt a népet büntették meg a legjobban, akinek semmi köze nem volt a háború kirobbantásához. Kegyetlenül feldarabolták, elvették területének legnagyobb, leggazdagabb részét és több millió magyart kényszerítettek idegen, ellenséges fennhatóság alatt élni, ah ol üldözés, megalázás és léleknyomorító soviniszta törvények örökös rabszolgaságába kerültek.
        A magyarokat képmutató módon a kisebbségek elnyomásával vádolták meg azok a nagyhatalmak, amelyek országaikban betiltották a kisebbségek nyelvhasználatát, gyarmataikon véres kézzel kormányoztak és szörnyű népirtásokat követtek el!


        Mindezek ismeretében teljesen érthetetlen az Európai Unió vezető politikusainak hisztérikus magyarellenes viselkedése az ország alkotmánya miatt. Részletesen tanulmányoztam az új magyar alkotmányt, amely minden bizonnyal Európa egyik legdemokratikusabb alaptörvénye, mégis az európai politikusok jelentős hányada antidemokratikusnak találja, ugyanakkor elfogadja, hogy Csehország és Szlovákia továbbra is törvényben tartsa a 2. Világháború után megfogalmazott magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó, fajgyűlölő Benes-dekrétumokat. Ez nem más, mint egy elfogadhatatlan kettős mérce alkalmazása, amely veszélyezteti az Európát meghatározó szellemiséget és jogrendet - mondta határozottan a tényeket kiválóan ismerő svájci történész, aki a doktorátusát az I. Világháborút lezáró békeszerződésekből írta.
        Ezt senki sem érti, kivéve a magyar balliberális ellenzék képviselőit, akik sugallói és lelkes szövetségesei a Magyarország elleni rágalmazások megfogalmazóinak.
        - Hogyan létezhet egy nemzetellenes ellenzék Magyarországon? Ha ez nálunk Svájcban megtörténne, az egész ország egyöntetűen fellépne ellenük és hazaárulóknak bélyegezné őket.
        - Nem ismernek se Istent, se embert, se hazát, ha pénzről és hatalomról van szó - válaszoltam leverten.
        - A pénz és a hatalom minden politikus éltető kenyere, de van egy meghúzandó határ a becsület, a becstelenség, a hazaszeretet és a hazaárulás között, amelyet, ha a politikus átlép, nemzetének érdekeit jövőbeli boldogulását veszélyezteti. A magyarokkal szembeni ellenséges európai magatartásnak azonban egy mélyebb, rasszista oka is van.
        - Mélyebb, rasszista oka? Mit jelentsen ez? - néztem megdöbbenten a történészre.
        - Keleti nép vagytok. Az európaiak mindig rasszisták voltak, soha nem kedvelték a más fajú népeket. A keletieket a legkevésbé, mert féltek tőlük.
        - De hiszen már több mint egy évezrede európaiak és keresztények vagyunk!
        - Emlékezz vissza egyetemi tanulmányainkra. Carl Gustav Jung azt mondta, hogy a népek közti rokonszenv és ellenszenv kialakulását a közösségi tudatalatti évezredes előítéletei okozzák. A harcias keletiektől, a keleti inváziótól mindig félt Európa, ti pedig, ha akarjátok, ha nem, Európa számára keleti nép vagytok! Ez viszont ne ijesszen meg benneteket, vállaljátok keleti származásotokat és a szövetségeseiteket elsősorban keleten keressétek - mosolyodott el vigasztalóan a magyar történelmet és a magyar lélektant is jól ismerő svájci történész ismerősöm.
Napokig visszhangzott bennem ez a beszélgetés, hosszan elgondolkodtatott és fájdalmas kérdések sorozatát indította el bennem.
        Mi történt velünk, magyarokkal? Hogyan jöhetett létre ez a borzalmas törésvonal a nemzeti oldal és a balliberális oldal között, amely már a 19. század vége óta megmérgezi a magyar közéletet? Miért dolgozik a balliberális ellenzék Károlyi Mihály és Jászi Oszkár óta az ország érdekei ellen? Miért állnak inkább az ellenségeink oldalára és miért segítették elő hataloméhes tevékenységükkel az ország trianoni tragédiáját? - záporoztak bennem a szívfájdító megválaszolhatatlan kérdések.
        A balliberális oldal felelőtlen nemzeti érdekeket semmibe vevő magatartása mellett azonban az európai nagyhatalmak magyarellenes politikája még fájdalmasabb, még nehezebben megválaszolható kérdéseket vetett fel. Miért bánik velünk ellenségesen Európa már hosszú évszázadok óta? Mi a bajuk velünk? Az, hogy magyarok vagyunk? Igaza lenne a svájci történésznek, hogy az európaiak rasszisták és ellenszenvük fő oka az, hogy keleti népnek tartanak bennünket?

        Trianon: őslakókat kiirtó, kisebbségeket megsemmisítő háborús bűnös hatalmak magyarellenes bűnténye!

        Sokat vívódtam magamban a svájci történész feltételezéséről, keleti eredetünk ellenségességet kiváltó jelentéséről. Trianon az európaiak évszázados atavisztikus előítéleteinek következménye lett volna, amelyben keleti eredetünk szerepet játszott? Trianon ugyanakkor a hazugság és a magyarellenes propaganda diadala volt, az igazságukat naivul védő magyarokkal szemben.
        A győztes nyugati hatalmak - Franciaország, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok - magyarellenes magatartásukat képmutató módon a magyarok elnyomó, türelmetlen, magyarosító kisebbségi politikájával magyarázták. A magyarok szemében meglátták a szálkát, a sajátjuk pedig véres vasgerendával volt tele! Az igazság, a történelmi tények nem érdekelték őket. A magyarság a történelme során Európa legbefogadóbb népe volt, ezért maradtak fenn a szlovákok és a rutének és ezért fogadták be Erdélyben a tízezrével betelepülő oláhokat (románokat) és Délvidékre a szerb menekülteket. A szlovákok, rutének, románok, szerbek megtarthatták nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat, nyelvüket és vallásukat, iskoláik és templomaik voltak.
Mi történt ugyanakkor Franciaországban a más nyelvű kisebbségekkel? 1850-ben Franciaország lakosságának a fele nem francia anyanyelvű volt: németül beszélő elzásziak, lotaringiaiak, flamandok, bretonok, baszkok, katalánok, provansziak, olaszok. 50 évvel később, a 20. század elején a francia kisebbségek nagy többsége elvesztette anyanyelvét, elfranciásodott. Mi történt? A franciák egyszerűen betiltották a kisebbségi nyelvoktatást, a francia nyelv kötelezővé vált. A francia kultúrfölényre hivatkozva elnyomták a kisebbségeket és megszüntették nemzeti azonosságukat. Ugyanezt tették az angolok a szomszédos kelta népekkel, a welsziekkel, a skótokkal és az írekkel. Rájuk támadtak, elfoglalták területüket, leverték szabadságharcaikat, betiltották anyanyelvüket, vallásilag megosztották (az északír probléma) és végül elangolosították őket. Az amerikaiak még radikálisabban oldották meg az Egyesült Államok őslakóinak a nyelvhasználatát: egyszerűen kiirtották őket és a helyükre Afriká ban össz efogdosott rabszolgákat telepítettek.
        A nagy gyarmatbirodalmakat építő angolok és franciák még kíméletlenebbül viselkedtek ázsiai, afrikai és óceániai gyarmataikon élő őslakókkal. Borzalmas kegyetlenséggel bántak velük, a földjeiket elvették az ellenállókat lemészárolták, nemzeti kultúrájukat lerombolták. Afrikában, Ázsiában, Amerikában, Ausztráliában, Polinéziában, Új-Zélandon több millió ember életébe került az angol, francia gyarmatosítás.
        Kínával az angolok jól jövedelmező ópiumkereskedelmet folytattak, majd amikor a kínai császári hatóságok betiltották a kínai lakosságot lelkileg és testileg tönkre tevő ópiumfogyasztást, az angolok háborút indítottak a Kínai Birodalom ellen (1839-1842 és 1856-1860) és kikényszerítették, hogy a kínai kormány engedélyezze továbbra is az ópium fogyasztását, kereskedelmi fogalmazását.
        Az igazság az, hogy Trianon fő felelősei - Franciaország, Anglia, Egyesült Államok - igazi háborús bűnösként viselkedtek az I. Világháborút megelőző évtizedekben, szörnyű népirtásokat végeztek az általuk ellenőrzött, elfoglalt területeken.
        A magyarok ugyanakkor emberségesen és toleránsan viselkedtek, nem támadtak egyetlen szomszédjukra sem, nem vettek részt a rabszolga-kereskedelemben és nem mészároltak le egyetlen őslakost sem, sőt, évszázadokon át védték Európát a keletről és délről jövő támadások ellen. Mindezek után az angolok, a franciák és az amerikaiak képesek voltak megvádolni a magyarokat a kisebbségek elnyomásával! A gyilkos megvádolta áldozatát, hogy életben akart maradni. 1919-ben egy évvel a magyarokra kényszerített békediktátum aláírása előtt az angolok Új-Delhiben belelőttek az indiai függetlenségért tüntető békés fegyvertelen tömegbe és több ezer ártatlan embert megöltek. Ugyanezt tették a franciák Afrikában és Indokínában és a hollandok Jáva és Bali szigetén.
        Trianonban mégis a magyarokat ítélték el a kisebbségek feltételezett elnyomásáért és az igazi bűnösök emberiség ellen elkövetett bűntettei büntetlenek maradtak.

        Gazdasági gyarmatosítás Afrikában és Magyarországon

        A látszólag függetlenné vált afrikai országok továbbra is szenvedik a gyarmatosítás szellemi és anyagi következményeit. Gazdasági függőségük tovább súlyosbodott az angol, francia, amerikai érdeket képviselő multinacionális vállalatok kizsákmányoló tevékenysége következtében.
        Magyarországon hasonló folyamat zajlott le: az ország a szovjet gyarmati függőségből a nyugati multinacionális vállalatok függőségébe került. Amerikaiak, franciák, angolok, hollandok, olaszok, németek fillérekért felvásárolták a jól jövedelmező banki-, biztosítási- és energia szektort, az ipari, kereskedelmi, vendéglátó és telekommunikációs cégeket. A virágzó magyar élelmiszeripar teljes egészében a kezükbe került és megtévesztő zsebszerződésekkel megszerezték a legjobb dunántúli és alföldi termőföldeket. Gyakran előfordult, hogy a könnyen megszerzett magyar vállalatokat bezárták és a magyar termékeket a saját termékeikkel helyettesítették. Nincs nagy különbség a függetlenné vált afrikai országok függősége és Magyarország nyugattól való függősége között. Afrikában is, mint Magyarországon a nyereségéhes nyugati vállalatok, gyarmattartóként a kezükben tartják úgy a gazdasági hatalmat, mint a nagy tömegeket befolyásoló médiákat.
        Ha a félrevezetett emberek mégis rájönnek, hogy mi történik velük és egy olyan kormányt merészelnek választani, amely a nemzet érdekeinek megfelelően kormányoz, és nem veszi tekintetbe a multinacionális nagyvállalatok nyereségérdekeit, akkor azonnal elindul a hazug lejárató kampány az ország és a kormány ellen. Ha ez Afrikában vagy Ázsiában történik, a multinacionális világhatalom még radikálisabban jár el. Katonai puccs, lázadás, polgárháború kirobbantásával vagy emberi jogokat védő direkt katonai beavatkozással büntetik meg a népet és buktatják meg a kormányt.
        A 19. és a 20. században a gyarmatosítók lőfegyvert használtak az ellenállás megtörésére. A 21. században viszont a médiák tudatmódosító, hazugsággal mérgezett manipulációs technikájával és a fogyasztói társadalom áruözönének csábos ajánlataival törik meg a bennszülöttek ellenállását.

        Kettős mérce alkalmazása

        Az Európai Unió és az európai intézményrendszer magyarellenes magatartása érthetetlen módon már a rendszerváltozás után ismét újra indult. Először is sorozatos szerződésszegésekkel és súlyos jogsértésekkel igyekeztek háttérbe szorítani a magyar gazdasági érdekeket és megakadályozni, hogy a magyarok gyorsabban az unió tagjai legyenek, mint szomszédaik, a csehek, a szlovákok, a lengyelek és a szlovénok.
       Az Orbán-kormány magyar érdekeket képviselő intézkedései és törvényei felerősítették a magyarellenes európai támadásokat, amelyeket álságos és képmutató módon igyekeztek a magyar demokráciát és a magyar sajtószabadságot féltő magatartásként álcázni. Valójában a nyugati multinacionális vállalatok könnyen megszerzett extra nyereségét féltették. Szemérmetlenül azt állították, hogy a magyar alkotmány és a magyar törvények sértik az európai demokratikus normákat és az emberi méltóságot, ugyanakkor szemet hunytak a 2. Világháború óta mind Csehországban, mind Szlovákiában érvényben lévő Benes-dekrétumok felett.
        A szlovák jogrend továbbra is helyesnek és törvényesnek találja a kollektív háborús bűnösnek tekintett magyarok 2. Világháború utáni lemészárlását, vagyonának elkobzását, a magyar családok földönfutóvá való tételét. A magyarokat kisemmiző kínzó, gyilkoló szlovák és cseh háborús bűnösök egyszer és mindenkorra mentesültek a felelősségre vonás alól. A szlovák parlament ezzel megerősítette, hogy az etnikai tisztogatás, a nemzeti kisebbségek megsemmisítése elfogadható magatartás lehet egy európai államtól. Az Európai Unió mindezért a szlovákokat, a szlovák alkotmányt nem ítélte el, viszont a magyarokat elmarasztalta, mert a magyar alkotmány diszkriminálja a homoszexuális kisebbséget és nem fogadja el az egyneműek házasságát.
        Mi okozza az európaiak magyar ellenességét, az igazságtalan kettős mérce alkalmazását, amely ugyanúgy tetten érhető ma az Európai Unió részéről, mint ahogyan már megnyilvánult Trianonban és a Trianon előtti évszázadok során? 907-ben, nem sokkal a honvisszafoglalás után, a német püspökök által vezetett európai keresztes sereg hadiparancsa világosan mutatta az iszonyatos célkitűzést: Irtsátok ki a magyarokat! (Hunguros eleminandos esse!). Árpád fejedelem vitéz lovasíjászainak köszönhetően azonban a népirtásra buzdító hadiparancsot nem tudták végrehajtani. A kereszténység felvétele ellenére a nyugati előítéletek továbbra is fennmaradtak a magyarok ellen. A német-római császár már Szent István korában a magyarokra támadt. A későbbi évszázadokban sem változott a helyzet, sem a tatárjárás, sem a török háborúk idején. 1526-ban Mohácsnál Szulejmán szultán I. Ferenc francia király szövetségeseként indította a támadást a magyar haderő e llen. A török idők után az osztrák elnyomás következett. A szabadságharcainkat nyugat jóváhagyásával vérbe folytatták és következett a trianoni tragédia, a 2. Világháború szörnyűsége és a szovjet gyarmati sorsot felváltó nyugati multinacionális világcégek lélekölő gyarmatosítása.
        A kérdést tehát jogosan tehetjük fel: mi baja Európának velünk?Igaza lenne a svájci történésznek, hogy az európai gondolkodás hagyományosan rasszista és nem befogadó?
Vitathatatlan tény, hogy az utóbbi évszázadok történelme, a felsőbbségüket tűzzel-vassal hirdető európai rasszizmus története is. Más fajú, más vallású népeket mélyen lenézték, kirekesztették, legyenek azok fekete afrikaiak, ázsiaiak, arabok, zsidók, indiaiak vagy keletiek. Az európai rasszizmus megnyilvánult minden olyan földrészen, ahol az európaiak megjelentek Amerikában, Afrikában, Ausztráliában, Ázsiában. Az őslakókat megfélemlítették, ellenállásukat fegyverrel letörték, rabszolgaként dolgoztatták és ellenállás esetén tömegesen lemészárolták őket. A magyarokat keleti népnek tekintették, évszázadokon át a lovas műveltségű szkítákkal és hunokkal azonosították.
        A magyarok ellen megnyilvánuló évszázados európai ellenségességben, minden bizonnyal a keleti népek ellen érzett tudatalatti rasszista előítéletek jelentős szerepet játszották.

        Keleti népek: hunok, avarok, magyarok

        A 4. és az 5. században a keletről érkezett lovas műveltségű hunok mély lelki traumát okoztak ellenfeleiknek. Könnyedén térdre kényszerítették a kor két európai nagyhatalmát, a Kelet-Római Birodalmat (Bizáncot) és a Nyugat-Római Birodalmat, de a harcias germán népeket, a gótokat, a gepidákat, a vandálokat, a frankokat és a burgundokat is.
        Atilla, a hun uralkodó ("tengríkút" hunul) jóságos és kegyelmes volt a legyőzött népekkel. Meghagyta földjüket, politikai és vallási intézményeiket és a királyaikkal barátsági szerződést kötött. Udvarában több tucat kisebb-nagyobb hatalmú germán király és fejedelem tartózkodott. A rómaiakkal ellentétben a hunok a legyőzött ország lakosságát nem vittél el rabszolgának, hanem meghagyták szabadságukat. A dekadens Római Birodalom az 5. századi fennmaradását a hunoknak köszönhette. A római császároknak hun testőrsége volt és az ütőképesebb légiókat hun segédcsapatokból állították össze, melyeket Atilla bocsátott a császár rendelkezésére. Hun segítség nélkül a Római Birodalom már régen összeomlott volna, a sorozatos germán támadások következtében. A kereszténnyé vált Római Birodalomban azonban a főpapok nagy része beleértve a pápát, veszélyesnek tekintette a pogány hunok befolyását a növekedésnek induló fiatal keresztény egyház számá ra.
        Ekkor kezdődött a hunok sátáni, a lehető legijesztőbbre való lefestése, nehogy előfordulhasson, hogy az erőszakkal és megfélemlítéssel megkeresztelt, gondolkodásában még félig, pogány tartományok lakossága rokonszenvezzen a keletről érkezett pogányokkal.
        A hungyűlölő római főpap és történetíró, Marcellus Ammianus soha nem látott egyetlen eleven hunt sem, mégis a hunellenes propaganda és hazug rágalom-hadjáratok legismertebb történelmi személyisége lett. A kereszténység legnagyobb ellenségeként, az ördög szövetségeseként írta le a hunokat, akik öldöklésből és rablásból élnek, mindent nyersen fogyasztanak, ismerik a főzési és sütési eljárásokat. A nyereg alatt puhított hús nevetséges meséjét is Marscellus Amiannus találta ki. A hunok lejáratására bevetett hazug vádakat és félelemkeltő rágalmazásokat később átvették ugyanúgy a középkori történészek, mint a modern történetírók, hivatkozva az Írott forrás mágiaként elfogadtatott dogmájára.
        A hunok után a 6. században keletről érkezett lovas műveltségű avarokat és a 9. században szintén keletről érkezett lovas műveltségű magyarokat az európaiak hunnak vagy szkítának nevezték, és a hunok leszármazottainak tekintették. Nem véletlenül, hiszen az avarok és a magyarok a hunok utódainak tartották magukat és büszkén vallották hun származásukat. A magyarság sohasem tekintett Atillára és népére nyugat gyűlölködő szemével, nemcsak vérrokonsági meggyőződése, hanem közös lovas műveltségű szellemi és lelki értékrendszere miatt is. Atillát és hunjait csak a magyar tudományos kutatás értheti meg - írta Eckhardt Sándor a Magyar Szemlében (1940.).
        Több mint ezer éves Kárpát-medencei magyar történelem során a hun-magyar rokonság mindig a magyar nemzettudat alapját képezte. Zrínyi Miklós Atillát, mint az első magyar királyt méltatja (1651.) és Kölcsey Ferenc a Himnuszban megemlékezik a hun ősökről: általad nyert szép hazát Bendegúznak vére (Bendegúz Atilla atyja volt).
        A magyarságra visszasugárzó évszázados hun és lovas műveltségű népellenes európai előítéletek visszaszorítására a magyar politikai és tudományos körök a finn-ugor nyelvészeti elméletet találták a legmegfelelőbbnek a nyugati ellenséges magatartás ellensúlyozására. Feltételezéseik szerint a finn-ugor nyelvészeti elmélet nagy előnye az, hogy tagadja a hun-magyar rokonságot és az európaiak számára egy elfogadható rokonszenves kis északi néppel, a finnekkel hozza rokoni kapcsolatba a magyarokat. A rendszerváltozás után a finn-ugor rokonság erőszakos dogmatikus terjesztése még jobban felerősödött. Az egyetemeken, a főiskolákban, a középiskolákban a finn-ugor rokonságot megmásíthatatlan tényként tanítják. A magyar történelmet bemutató külföldieknek szánt kiadványokban erőteljesen kiemelik és aláhúzzák a magyar-finn-ugor rokonság dogmáját. A kilencvenes évek elején a magyar bulvársajtó hosszan beszámolt a magyar köztársasági elnök finn -ugor ro konnépeknél tett látogatásáról, amelynek során az őstörténelmünket kevéssé ismerő elnök meghatódva részt vett egy közös ősöket felidéző medvetoron(!) Azóta Magyarország több finn-ugor világkongresszust rendezett és 2013. tavaszán a magyar parlament elfogadta, hogy ezen túl minden év októberében finn-ugor napot fog ünnepelni az ország. A finn-ugor rokonság külföldi terjesztése azonban nem állította meg az európai előítéletek magyarság ellenes megnyilvánulásait. Nyugatot nem érdekli, hogy finn-ugornak hirdetjük magunkat vagy sem, továbbra is keleti idegenként tekintenek ránk.
        A külföldiekre nem volt semmilyen hatással a finn-ugor rokonság hirdetése, viszont hatalmas károkat okozott a magyar lélekben. Már Gárdonyi Géza megjegyezte,hogy a hamis finn-ugor rokonság erőszakolása a magyar nemzettudat tatárjárását jelenti, mert lerombolja ősi legendáink, mítoszaink, krónikáink érzelmi értékeit. Minden népnek szüksége van az ősök által tovább adott mítoszra és nemzeti történelem tudatra. A mítosz, az ősi történelemtudat a nemzeti megmaradás fontos feltétele. Ha a mítoszt és az ősöktől örökölt történelemtudatot szétzúzzák, akkor a nemzetet összetartó érzelmi és történelmi értékeket is szétzúzzák, a nemzet torzsalkodó és megosztott tömeggé válik és ügyes manipulátorok azt tesznek vele, amit akarnak. Ez mégsem lehet a finn-ugor elmélet terjesztésének a célja! Vagy mégis?
        Mindenesetre a finn-ugor elmélet terjesztésével jól összekuszálták az amúgy is súlyosan sérült nemzet tudatát és egyáltalán nem befolyásoltuk vele a külföldi célközönséget. Ha tetszik, ha nem, az európai tudatalattiban élénken él az évszázados lelki beidegződés a magyarság keleti gyökereivel kapcsolatban, amely továbbra is látványosan megnyilvánul az európai intézmények politikusainak magatartásában.

        Magyarság: kelet és nyugat összekötő hídja

        Az európai tudatalattiban erőteljesen működő kelet-ellenesség kisebbségi érzése gátlásokra és atavisztikus félelmekre épül.
        Az európai kelet-ellenesség azonban nemcsak a keletről érkezett ősi lovas műveltségű népeket érinti, hanem a gazdaságilag megerősödött távol-keleti népeket, a kínaiakat, a japánokat, a koreaiakat és a dél-kelet ázsiaiakat is. Igaza van a svájci történésznek, hogy az európaiak ellenséges magatartása a magyarság keleti népekhez kötődő szellemi és lelki gyökerei ellen érzett ellenszenvre épül.
        Az európaiak a keleti népekre a leggyakrabban meg nem értéssel, irigységgel és félelemmel tekintettek. Csodálták őket és féltek is tőlük. A nagy inváziók mindig keletről érték Európát és az esetek nagy többségében a keletiek legyőzték a nyugatiakat.
        A 21. század gazdasági háborújában kelet ismét győzelemre áll. Kína, Japán, Korea, Dél-kelet Ázsia, sőt az olaj- és energia-gazdag közép-ázsiai török népek áruikkal elfoglalják és legyőzik az európai gazdaságot. Európa kelettel szembeni gazdasági vereségét beképzelt kulturális és civilizációs magasabb rendűségével igyekszik minimalizálni és ellensúlyozni. Szándékosan elhallgatva a keleti civilizációk több ezer éves kulturális és tudományos teljesítményét, amely jóval Európa előtt járt. A folyamatos erkölcsi, társadalmi és gazdasági krízisben vergődő Európát kelet látványos gazdasági előtörése nagyon zavarja, mert érezteti vele, hogy a jövő végérvényesen keleté és a keleti szellem győzedelmeskedik a nyugati szellem felett.
        Mindezek tudatában eljött az ideje, hogy megüzenjük a magyarokkal ellenségesen viselkedő Európának, büszkék vagyunk keleti gyökereinkre, nincs szükségünk a finn-ugor nyelvészeti feltételezésekkel bizonygatni európaiasságunkat. Elég bizonyítéknak tatjuk, hogy több mint ezer éven át az európai kereszténység keleti védő bástyája voltunk és hatalmas véráldozatok árán bizonyítottuk hovatartozásunkat.
        Keleti gyökerű európaiként őszintén együtt szeretnénk működni minden európai néppel Európa felvirágoztatásáért. Ugyanakkor testvéri kezet nyújtunk keleti lovas kultúrájú rokonainknak, a törököknek, a kazahoknak, az üzbégeknek,a kirgizeknek, a türkméneknek, a tatároknak, a mongoloknak és Távol-Kelet népeinek, a kínaiaknak, a japánoknak, a koreaiaknak, a dél-kelet ázsiaiaknak.
        Így teljesíthetjük az Isten által ránk bízott küldetést, Eurázsia keleti és nyugati népei szellemi és lelki összekötő hídjának a felépítését, kelet és nyugat szellemi és lelki összhangjának a megteremtését

Kapcsolódó:
    Valaki - Cey-Bert Róbert Gyula

Locations of visitors to this page
Programajánló


Kézi Malom az otthonában
Rudi Tanya

Zöld Kapu Vendéglő étterem Óbuda
HUN TV
Hargita Panzió
StarBus 2000

HUMINIQUM
Mátyás Vendégház
Attila HotelFriss MHL 13-10-31

Kedves Olo!
Ma a szokástól eltérően egy mesét mondok. Történt, hogy egy este K.Tamás büntetlen előéletű, de közismerten indulatos ember feldúltan rohant ki szomszédja házából, jól bevágva maga mögött az ajtót. Éppen beleszaladt a falu rendőrébe, kezében egy véres baltával. A rendőr megállította: mit zajong maga itt, tíz óra után. Csapdossa az ajtót? Felveri a falu csöndjét? Ezzel a rendőr maga is bement, ő is becsapta az ajtót, s megállapította, hogy az ajtó alkalmas zajkeltésre, ha kellő erővel csapják be. Az ajtó mögött az előszobában széthasított koponyával ott feküdt a földön a ház gazdája, akit csak a falu bikájaként emlegettek, mert igencsak tette a szépet az asszonyoknak, így K. Tamás feleségének is.
A rendőr szépen mindent feljegyzett, majd feljelentette K. Tamást egy rendbéli csendzavarásért. A bíróságon K. Tamás védőügyvédje megkérdezte a tanúként jelenlevő rendőrt, hogy mit mutat az órája. Kiderült, hogy öt percet siet. Az ügyvéd három tanút is állított, akik bizonyították, hogy a rendőr, amikor bérmálási ajándékként megkapta az órát, öt perccel előre állította és igen büszke volt, hogy sehonnan nem késik el. Ezt a szokását felnőtt korában is megtartotta. Mivel a jegyzőkönyvet a rendőr vette fel, s abban az állt, hogy a csendháborítás este tíz óra 4 perckor történt, nyilvánvaló, hogy az eset pontos időpontja 21:59. A csendrendelet viszont csak 22:00 órától csökkenti a zajszintet. K. Tamást felmentették a csendrendelet megsértésének vádja alól. A gyilkosság nem szerepelt a vádiratban.
Mindenki tudta, hogy az elhunyt a rendőr, az orvos, a sírásó feleségét is kerülgette, sőt a bíró háza táján is feltűnt olykor.
Mindennek persze semmi köze nincs ahhoz, hogy a HAHA nem sértette meg a gyülekezési jogot, a Fidesz székház elfoglalásakor.
Én pedig nem sértem meg a hagyományokat és ma is barátsággal köszöntlek:
Surján László

Ma se felejtsd el ITT MEGNÉZNI tartalomjegyzéket!

Ha a fenti link valamiért nem működik, a böngésződ címsorába írd vagy másold be ezt: http://mkdsz.hu/tartalom

___________________________________________________________
Jelen tájékoztatót azért kapod, mert valamikor megrendelted
a Magyar-Hon-Lap (http://mkdsz.hu) hírlevelét.
Lemondás/Unsubscribe.

2013. október 30., szerda

[Lapszemle] Bõvül a kötelezõ oltások köre - Kötelezõ lesz a pneumococcus elleni védõoltás - 'Súlyosan fenyegeti a Fidesz javaslata a tényfeltáró újságírást' - A rezsicsökkentés nem megoldás - Ötvenezer szíriai keresztény orosz állampolgárrá kíván válni - A Vörös Kereszt statisztikája a koncentrációs táborokról - Papp Lajos professzor úr ünnepi beszéde október 23-án a Corvin-közben

Nemzeti Hírháló  
Feliratkozás Imerősöknek Kapcsolat Nyomtatás Hozzászólás Szüneteltetés Leiratkozás
"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"

Jézus:"Nagy jövő vár Anyám országára,
s általa az egész világ kegyelmet nyer."


"A szemináriumainkban alig van ékesszólástan és a hívek kénytelenek végig kínlódni az új papok gyatra beszédeit és naiv, pietózus meséit!
Tele a fejük spekulatív dogmával és az Ó-Szövetség idejét múlt és megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával, s beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozhassák az Isten egyetemes szeretetét, minden népeknek adott természeti jogokat és a Krisztusi univerzalitást! Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia és geológia, nem különben a megtalált Sumír Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak.
Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt nép(ek)nek (sumír, akkád, káld, babyloni) megmásított történelme.
Szóval, kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!..."

XXIII. János pápa


Vonalban levők száma

*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

Bővül a kötelező oltások köre
2013. október 28., hétfő 07:18 MTI - Index

Már zajlik a szakmai előkészítő munka arról, hogy a pneumococcus, illetve a humán papilloma vírus (HPV) elleni oltás kötelező legyen - tudta meg a Magyar Nemzet az egészségügyért felelős államtitkárságtól.

A lap hétfői cikke szerint az eddig kötelezően felajánlandó pneumococcus néhány éve már térítésmentesen beadható két hónapostól kétéves korig, és a Házi Gyermekorvosok Egyesületének alelnöke szerint a szülők többsége eddig élt is a lehetőséggel.

A HPV-vírus elleni védőoltást már számos uniós országban beemelték a kötelező oltási rendbe. Magyarországon az oltásokat általában magánorvosi rendelés során, illetve fiatal lányoknak a kampányszerű méhnyakszűrési folyamatban, iskolai keretek között lehet felvenni.

Magyarországon százezer nőből jelenleg nyolcnál regisztrálnak méhnyakrák okozta halálozást, míg az északi országokban ugyanennyi nőre vetítve csupán egynél.

Az államtitkárság közölte: mivel az eddig kötelezően felajánlandó formájú pneumococcus elleni vakcina eddig is a költségvetésben tervezett oltás volt, a mostani intézkedés nem igényel többletpénzt. A HPV esetében a költségvetés tervezete szintén tartalmazza a szükséges forrást.

Kapcsolódó:
   A paralízisek száma megugrott Indiában Bill Gates oltáskampánya után
   Bill Gates folytatja "Isten munkáját" annak ellenére, hogy szervezetének legalább kilenc egészségügyi dolgozóját agyonlőtték Nigériában
   Agenda 21 - A fenntartható fejlődés igazi arca dióhéjban*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

Kötelező lesz a pneumococcus elleni védőoltás

Beneda Attila kabinetfőnök tegnap a frászt hozta többtízezer felvilágosult, felelős szülőre. Szavait hallva ezrek horkantak fel, s tervezik végső elkeseredésükben a szülőhaza elhagyását gyermekeik védelmében.


A sajtó által tolmácsolt merénylet szerint 2014-től kötelező lesz a többi mellett a PCV-méreginjekció is, s a magyar kislányok művi meddővé tételére 1 milliárd közpénzt fordítanak, ami a laikusokat megtévesztő, "méhnyakrák elleni védőoltás" címszóval jelenik meg a költségvetésben...

Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy ehhez nekünk is lesz néhány keresetlen szavunk, nem hagyjuk, hogy véghezvigyék. Az államtitkárságnak erre semmiféle felhatalmazása nincs, egyértelműen hivatali túlkapásról van szó.

Mielőtt megtennénk a bűnvádi feljelentést, megvárjuk, milyen jogi köntösben kívánják lenyomni a nemzet torkán ezt az újabb fasisztoid merényletet. Valószínűleg bűnszövetkezetben elkövetett, hivatali hatalommal való visszaélésért, valamint hűtlen kezelésért, továbbá foglalkozás körében elkövetett tömeges veszélyeztetés tárgyában fogunk feljelentést tenni a felelősök ellen.

Valószínűnek tartjuk, hogy csak riogatásként, s a társadalom félrevezetésének céljából csinált hamis oltáspropagandáról van szó. Emlékezzünk: tavaly és tavalyelőtt az ÁNTSZ-es Ócsai Lajos haknizta végig a médiát hasonló valótlanságokkal - tavalyelőtt a PCV, tavaly pedig a HPV és a bárányhimlő vakcinák kötelezőségével borzolta a kedélyeket.

Közelednek a választások. Ha idén sem sikerül az oltási önkény felszámolását kikényszerítenünk, akkor párttá alakulunk, s jövőre az Országgyűlésen belülről visszük véghez a változást.

Addig is mindenkit arra bíztatok, hogy polgári engedetlenség keretében tagadja meg gyermekei vakcináztatását. Az oltási dogma téves tudományos előfeltevéseken alapul, és kizárólag a vakcinalobbi profitérdeke számára kívánatos. A törvényileg előírt kötelezettség a legalapvetőbb alapjogokat tapossa sárba, és durván sért több, Magyarország által is ratifikált nemzetközi egyezményt. Jogász szimpatizánsainkkal dolgozunk az állam elleni kötelezettségszegési eljárás megindításán.

Álljunk ki határozottan gyermekeink egészsége, élete érdekében! Az oltás visszafordíthatatlan merénylet, amit bármi áron kerüljünk el. Ha az orvos, védőnő megfenyeget, vetessünk fel a zsarolásról jegyzőkönyvet. Jó, ha hangfelvételt is készítünk ilyen eseményekről. Szülői joga, sőt emberi kötelessége megvédeni gyermekét mindenkinek a felelőtlen, fasisztoid egészségügyi kormányzat önkényével szemben.

A változásért azzal tehetünk a legtöbbet, ha véleményünket nyíltan felvállalva kommunikáljuk környezetünk felé. A veszélyeztetést nem az oltásmegtagadó, hanem az oltásba beleegyező szülő követi el - bizonyos oltások esetében az oltottak látens vírusgazdákká válnak, s tünetmentesen megfertőzhetik az oltott és oltatlan embereket környezetükben. Csatlakozzatok, gyertek minél többen, harcoljuk ki közös összefogással, hogy gyermekeinkről az örök természeti törvényekkel összhangban saját, felelős belátásunk szerint gondoskodhassunk, s mániákus hazudozók, dogmatikus vakcinaügynökök ne hajthassák őket áldozati bárányként az ostobaság és a profitéhség vágóhídjára.

Labant Csaba

Kapcsolódó:
   Az oltás biológiai fegyver, vagy az orvostudomány áldása?
   Lehet, hogy kötelező lesz a HPV elleni oltás?
   Halálos orvoslás
   Indiai vezető orvosprofesszor: az oltás által okozott halálesetek száma tízszerese az oltás által esetlegesen megelőzhető megbetegedéseknek!
   Bűnvádi eljárásokat indítunk oltóorvosok ellen
   BOTRÁNY! Rákellenes vitamint titkol a gyógyszeripar
   Még a neve is hibás: Védő-oltás

*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

A rendvédelmi szervek bűnmegelőzési céllal is zaklathatnának szerkesztőségeket, ha tudomásukra jut, hogy egy videofelvétel eljutott oda
'Súlyosan fenyegeti a Fidesz javaslata a tényfeltáró újságírást'
2013. október 29. MTI - NOL

Az LMP frakcióvezetője szerint bár a bajai videoügyben a Fidesz által javasolt büntetőtörvénykönyv-módosítás háromnegyede elfogadható lenne, annak egy része súlyosan fenyegeti a tényfeltáró újságírást.

Schiffer András keddi sajtótájékoztatóján azt mondta: nem tartja szerencsésnek, ha aktuális botrányok miatt, kommunikációs megfontolásokból faragják a Btk.-t. Ám - folytatta - egyetértenek azzal, hogy a hamis videofelvételek készítését szankcionálják, így a Fidesz erről szóló javaslatának nagy része elfogadható.

Az indítvány utolsó passzusa viszont - amely a hamis videók gondatlan közzétételét büntetné - a sajtót és az internetes tartalomszolgáltatókat fenyegeti - jelentette ki. Véleménye szerint a bajai videoügy épp azt bizonyította, hogy felesleges azonnal a büntetőjog eszközeihez nyúlni, az álvideót nyilvánosságra hozó hvg.hu főszerkesztője ugyanis vállalta a felelősséget, és leköszönt.

Schiffer András szerint megöli a tényfeltáró újságírást, ha a médiumok vezetőit abban az esetben is börtönnel fenyegetik, ha "csőbe húzták őket". Szerinte a módosítás elfogadása után nem kerülne nyilvánosságra például a zuglói korrupciós ügyekről szóló hangfelvétel. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a rendvédelmi szervek bűnmegelőzési céllal is zaklathatnának szerkesztőségeket, ha tudomásukra jut, hogy egy videofelvétel eljutott oda.

Az LMP társelnöke szerint a Fidesz Btk.-módosító javaslata "sunyi", mert bár alapvető céljával mindenki egyetért, utolsó paragrafusa azt teszi lehetővé, hogy "szabadon rabolhassanak a különböző fideszes döbrögik és korifeusok, mert nem lesz olyan bátor újságíró, honlapszerkesztő, aki kockáztassa, hogy csőbe húzzák, vagy a rendőrség zaklassa".

Schiffer András a bajai választásról azt mondta: ami történt, az elmúlt huszonöt év politikai elitjének romlottságát mutatja, a videobotrányért pedig elsősorban az "álbaloldali pártok" felelősek, hogy milyen mértékben, abban majd "a DK és az MSZP megosztozik".

Rogán Antal Fidesz-frakcióvezető hétfőn jelentette be, a Btk. szigorítását javasolják, hogy ne fordulhasson elő újra a bajai videoügyhöz hasonló. Alapesetben egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetnék, aki mások becsületének csorbítására hamisított vagy valótlan tartalmú hang-, illetve képfelvételt készít. Aki ezt elérhetővé teszi, két évig, aki pedig nagy nyilvánosság előtt vagy jelentős érdeksérelmet okozva követi el a bűncselekményt, három évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntethető, és a gondatlanságot is szankcionálnák.

Kapcsolódó:
   Jobboldali médiabirodalom - Nyomasztó mezőnyfölény
   Jobban teljesít a Fidesz-körüli média
   Ismerős Arcok-koncert vagy Fidesz-gyűlés? Szólásszabadság vagy cenzúra?
   Csorbult a szólásszabadság a Fidesz-alapító szerint
   Lázár: abcúg kommentelők!


*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

A rezsicsökkentés nem megoldás

A Levegő Munkacsoport tudatában van annak, hogy a közüzemi díjak (energia, víz- és csatornaszolgáltatás, hulladék-elszállítás, kéményseprés) súlyos terhet jelentenek a háztartások nagy részének, és ezért elkötelezett ezen terhek csökkentése mellett. Ugyanakkor meggyőződése, hogy a mostani rezsicsökkentés szépségtapasz, amely a krónikus szerkezeti hibák elkendőzését szolgálja, és így nem is lehet tartós.

Az elmúlt 20 év során bőségesen volt alkalmunk tapasztalni, hogy az országgyűlési választások előtt fél évvel a kormány (függetlenül attól, hogy éppen melyik párt volt hatalmon) elkezdi "megajándékozni" a választópolgárokat, akiknek aztán a választásokat követő három, három és fél évben annál súlyosabb megszorításokat kellett elszenvedniük. Most sem lesz másképp. Ezt mindenki beláthatja, ha végiggondolja a következőket.

A kormány által 2013 januárjában végrehajtott 10 százalékos, majd az újabb, novemberi 11,1 százalékos "rezsicsökkentés" nem az energia- és egyéb szolgáltatások költségeit csökkenti, hanem csupán ezek fogyasztói árait. A költségeket nem tükröző árakra viszont a jövőben többszörösen is ráfizet majd a lakosság. Minden voluntarista beavatkozás az árak alakulásába ugyanis ellentmond a gazdaság törvényeinek, és olyan káoszhoz vezet, amely miatt a jövőben növekednek a háztartások terhei is.

A kormány által végrehajtott "rezsicsökkentés" sokkal több pénzt hagy a jómódú háztartásoknál, mint a szegényebbeknél. Ez - hozzáadódva a kormány egyéb, hasonló következménnyel járó intézkedéseihez - tovább súlyosbítja a rendszerváltás óta erősödő társadalmi feszültségeket, amelyek akár robbanáshoz, illetve (amit már most is tapasztalhatunk) tömeges kivándorláshoz vezethetnek. Igaz ez akkor is, ha sok alacsony jövedelmű családban a sárga csekkek havi összegének néhány ezer forintos csökkenése átmenetileg könnyít a mindennapok terhein.

A kormány a "rezsicsökkentését" részben azzal indokolja, hogy ezzel szünteti meg a külföldi cégek extraprofitját, amit kivisznek az országból. A jövedelemkiáramlás visszaszorításának szükségességét a Levegő Munkacsoport már régóta hangsúlyozza (annak idején éppen ezen veszély miatt ellenezte az energia- és egyéb közszolgáltatások külföldi kézbe adását), igencsak vitatható azonban, hogy ehhez érdemben hozzájárul-e a rezsicsökkentés.

Külföldi tulajdonú közüzemi cégek elsősorban az áram- és gázszolgáltatás terén vannak. Ezek a cégek a korábbi években valóban jelentős összeget vittek ki az országból. Azonban a 2008-ban, majd 2010-ben rájuk kivetett és azóta is fennálló különadó korlátozta ezt a lehetőségüket. Ha azonban ennek ellenére mégis létezne ilyen jelenség, akkor azt további adókkal és egyéb szabályozással (például megfelelő karbantartási és költségcsökkentő korszerűsítési kötelezettségekkel) kell kordában tartani.

Összehasonlítva a villamosenergia és a földgáz árát az Európai Unió különböző országaiban (ld. az alábbi ábrákat), azt láthatjuk, hogy nálunk ezek az árak alacsonyabbak, mint a legtöbb uniós tagországban. (Különösen így van ez ha nem számoljuk az árba az áfát, amely viszont nálunk a legmagasabb.) Tehát kiemelkedő extraprofitról nem beszélhetünk, 20 százalékosról pedig, amennyivel a kormány összességében csökkenti a fogyasztói árakat, messze nem.

A "rezsicsökkentéssel" érintett egyéb közüzemi szolgáltatások (vízközmű-szolgáltatások, hulladékszolgáltatások) nagyrészt nem is külföldi kézben vannak, így esetükben nem lehet külföldre vitt extraprofitról beszélni. A nemegyszer többségi köztulajdonú cégek veszteségeit sok esetben az önkormányzatoknak kell fedezniük, így kevesebb pénz jut a lakosság érdekében végzett egyéb tevékenységeikre. Úgy tűnik, leggyorsabban a szemétszállítás fog ellehetetlenülni a költségeket nem fedező hatósági árak miatt, amint azt mutatja, hogy több önkormányzatnál már megszűnőben van a szolgáltatás.

A "rezsicsökkentés" hatására lassul az energiahatékonysági beruházások megtérülése, és romlik a megújuló energiaforrások versenyképessége. A "rezsicsökkentés" tehát rendkívül méltánytalan mindazokkal szemben, akik az elmúlt években ilyen célokra fordították a pénzüket. Ugyancsak méltánytalan azokkal az innovatív vállalkozásokkal szemben, amelyek az energiahatékonyságot növelő vagy a megújuló energiatermelést elősegítő tevékenységek végzésére készültek fel. A jövőben kevésbé éri majd meg például felszerelni egy napelemet, mert hozzá viszonyítva ismét olcsóbb lett a vezetéken érkező áram. Kitolódik a megtérülési ideje az épületek felújításának vagy az áttérésnek korszerűbb fűtőberendezésekre. Így az eddiginél is kevesebben fognak majd ilyen beruházásokba belefogni.

Az alacsonyabb árak az energiafelhasználás növelésére ösztönöznek. Mivel Magyarország energiaellátása döntően importból történik, a "rezsicsökkentés" fokozza a jövedelmek kiáramlását az országból. Tehát éppen arra nem jó, amit a rezsicsökkentéssel állítólag meg akar akadályozni a kormány.

A rezsi tartós csökkentését nem az energiaárak és egyéb közüzemi díjak mesterséges leszállításával, hanem a hatékonyság javításával, illetve a takarékosság fokozásával, a pazarló fogyasztások megszüntetésével lehet elérni. (A pazarlás sokszor a pénzhiányból, kényszerűségből adódik, például többet kell fűteni, mert nincs pénz az épület szigetelésére.) Nagyrészt erre kellene fordítani az uniós és hazai támogatásokat. A gazdasági és egyéb szabályozókat pedig úgy kellene átalakítani, hogy azok minél hatékonyabb használatra, környezettudatos magatartásra és a hazai erőforrások alkalmazására ösztönözzenek. A korszerű, helyi erőforrásokra támaszkodó közszolgáltatásokkal a vásárlóerő helyben maradna, több munkahely jönne létre, és egyúttal a bérek jobban tudnák fedezni a megélhetési költségeket.

A földgáz háztartási ára (adók nélkül) egyes európai országokban 2013 első félévében
(euró/GJ)
A villamos áram háztartási ára (adók nélkül) egyes európai országokban 2013 első félévében (euró/kWh)

Levegő Munkacsoport

Kapcsolódó:
   Orbán szerint az elszámoltatás és a gazdaság rendbetétele a legfontosabb teendők (2010)
   Ennyit ér a Fidesz szava
   Napi ennivaló: Huszonegy éves csúcson a foglalkoztatás
   Így járhat, ha nem kell a közmunka
   A béka segge még magasan van
   Megállás nélkül szerelnek le a rendőrök, segédmunkásként is több megbecsülést kapnak külföldön


*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

Ötvenezer szíriai keresztény orosz állampolgárrá kíván válni
16.10.2013, 15:10 Oroszország Hangja

A szíriai keresztények szerint "a Nyugat által támogatott terroristák a keresztények ezeréves szíriai jelenléte felszámolására törekszenek", ennélfogva készek orosz állampolgárságért folyamodni - olvasható abban a levélben, amely amelyet az orosz külügyi tárcának juttattak el diplomáciai csatornákon. "Minden egyes szíriai keresztény számára megtiszteltetés lenne az orosz állampolgárság megszerzése" - hangsúlyozza a levél.

Fotó: EPA

"A levelet aláírni hajlandó 50 ezer személy - orvosok, mérnökök, ügyvédek, üzletemberek - közül senki sem kívánja elhagyni otthonát. Rendelkezünk mindennel, ami szükséges, nem kérünk pénzt" - olvasható a szíriai keresztények levelében.Szíriai Hírek: Damaszkuszba látogatott Roberto Fiore a Forza Nuova (Új Erő) olasz radikális jobboldali párt elnöke is. A külügyminisztériumban Faisal Al Mekdad külügyminiszter - helyettes fogadta. A Forza Nuova az első olasz politikai mozgalom, amely fellép a nemzeti pénzeszköz-kibocsátás lehetőségéért, az uzsoramentes, nemzeti érdekeltségű gazdasági irányítás érdekében.


*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

A Vörös Kereszt statisztikája a koncentrációs táborokról

A Nemzetközi Vöröskereszt hivatalos adatai bizonyítják, hogy a "holocaust" szélhámosság volt! A legutóbb nyilvánosságra hozott, évek óta elzárt adatok mutatják, hogy a "koncentrációs táborok" összes halottainak száma mindössze 271.301. Nem halt meg hatmillió zsidó, az egész komplett kitaláció volt.

Éveken át a zsidók azt mondták a világ népeinek, hogy hatmilliót közülük szisztematikusam meggyilkoltak a német "koncentrációs táborokban" a II. világháború alatt. Bárkit, aki nem ismerte el ezt az állítást, gyűlöletes antiszemitának bélyegeztek. A világ számos országában még be is börtönöztek embereket, akik kétségbe vonták a hatmillió meggyilkolását.

Láthatja az egész világ, most itt egy beszkennelt hivatalos Nemzetközi Vöröskereszt dokumentum, amely bizonyítja, hogy az úgynevezett "Holocaust" sosem történt meg. A zsidók világszerte szándékosan hazudtak, hogy érzelmi és üzleti előnyhöz jussanak ezáltal. Szándékos, bűncselekménynek minősülő szélhámosságot követtek el milliók sérelmére az egész világon.

"A Holokauszt" a legnagyobb hazugság, ami valaha elhangzott. Dollármilliókat fizettek ki a "holocaust túlélőknek" és leszármazottaiknak valamiért, ami nem történt meg. Ez a nemzetközi, bűnös szélhámosság szinte már felfoghatatlan szintje.

Íme a Nemzetközi Vöröskereszt hivatalos halálozási jelentésének beszkennelt képe.

Hal Turner - Metapédia


*** www.nemzetihirhalo.hu - feliratkozas@nemzetihirhalo.hu ***

Papp Lajos professzor úr ünnepi beszéde október 23-án a Corvin-közben

Tisztelt Honfitársaim!

A mai megemlékezést, az '56-os szabadságharcunkra és lázadásunkra írott megemlékezésemet Heltai Jenő Szabadság c. versének felhasználásával állítottam össze.

Drága Nővéreim, Fivéreim!
Drága Testvéreim!
Ma itt jelenlévő és távollévő '56 hősök, Corvin közi fiúk és lányok!

Szégyentől piroslik arcom és szívem-lelkem fáj, hogy 57 évvel szent lázadásunk, szabadságharcunk után, csak néhány még élő hőst, szabadságharcost tudok megkövetni ezen e szent helyen.
Meg kell követnem az élőket és holtakat, mert elárultuk a szent ügyet.
Elárultuk azokat, akik életüket áldozták, és elárultuk azokat is, akik életükkel, a megélt 57 évvel áldoztak nemzetünk szabadságáért, az emberi tisztességért, becsületért. Akikre joggal és méltán lehetünk büszkék, ma és száz és ezer év multán is.

Elárultuk, meggyaláztuk hőseinket, perzsavásárt csináltunk a szent ügyből, a napi politikai aprópénzre váltottuk a sáraranyt.

Eldobtuk büszkeségünket.
Nem a szabadság 23 évét éltük meg a szovjetek kivonulása után, hanem a szabadosság sátáni hálójába kerültünk.
És ezt éljük ma is.

Mindent szabad!
Szabad meggyalázni a szabadságharc eszméjét.
Szabad meggyalázni a damaszkuszi utat bejárt miniszterelnökünket, Nagy Imrét.
Szabad keresztyéni elveket hangoztatva, hamis, álságos megbocsátásra hivatkozni gyilkosoknak, hazaárulóknak.
Szabad, hamis, álságos szavakkal kettősmércét alkalmazni a fasizmusra és a kommunizmusra.

'56-ban szent ügyünket a Szabad Európa rádión keresztül, Amerika Hangján keresztül tüzelték külhonból, miközben már az Amerikai Egyesült Államok már rég megállapodott a Szovjetunióval abban, hogy sorsára hagyják a szabadság ügyét.
A magyar népet hitegették, butították, vakították.

Pedig
"Tudd meg: szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója."

23 éve már, hogy nem büntették meg a forradalom leverőit, a szabadságharc gyilkosait, a tömegbe lövetőket. Hazug módon hivatkoznak álságos törvényeikre, az elmúlt évek történelemhamisító állításaira. Bizonyító iratokat eltűntettek, elégettek, meghamisítottak.

Pedig
"Tudd meg: szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.
Nem nézi azt, hogy tetszetős-e,
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse,
Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre
S embernek nézi azt is, aki pőre.
Tudd meg: szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, mégis valaki,
Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos,
Tüzet fölöslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije,
Mert nem szorul rá soha senkire.
Nem áll szemébe húzott vaskalappal,
Mindég kevélyen szembenéz a Nappal,
Vállalja azt, amit jó társa vállal,
És győzi szívvel, győzi vállal.
Helyét megállja mindég, mindenütt,
Többször cirógat, mint ahányszor üt,
De megmutatja olykor, hogy van ökle...
Szabad akar maradni mindörökre."

Az elmúlt 23 évben nem a napba néztünk, hanem lehajtott fejjel, cipőnk orrát nézve bandukoltunk. Szabadság helyett, szabadosságot teremtettünk.
Ezt a mámorító érzést, a szabadságot nem érezhettük, mert pőrére vetkőzött celebek, a természet rendjét felrúgó melegek, langyos posványba vezették gyermekeinket is.

Legalább egy napon, október 23-án nem szabadna hagynunk, hogy e szent nevet a szabadságot, aljas célra használja fel bárki is.

"Szabadság! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelműen, ingyen ajkadra ne vedd!
Tudd meg: szabad csak az, aki
Oly áhítattal mondja ki,
Mint istenének szent nevét a jó pap.
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.
Ínség, veszély, kín meg nem tántorít
És lelki béklyó többé nem szorít.
Hiába őrzi porkoláb s lakat,
Az sose rab, ki lélekben szabad.
Az akkor is, ha koldus, nincstelen,
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.
Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.
Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak s élni mernek érte."

56 hősei, több ezren halni tudtak a szabadságért és milliók élni mertek a szabadságért.
"De nem azért dúlt érte harc,
Hogy azt csináld, amit akarsz,
S mindazt, miért más robotolt,
Magad javára letarold,
Mert szabadabb szeretnél lenni másnál.
A szabadság nem perzsavásár.
Nem a te árud. Milliók kincse az,
Mint a reménység, napsugár, tavasz,
Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva
Ráönti illatát a szomjazó világra,
Hogy abból jótestvéri jusson
Minden szegénynek ugyanannyi jusson.
Míg több jut egynek, másnak kevesebb,
Nincs még szabadság, éget még a seb.
Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,
Te sem vagy még szabad, te is csak...
Gyáva rab vagy."

"Rabok legyünk vagy szabadok?"
A kérdés ma sokkal súlyosabban nehezedik ránk, mint két emberöltővel ezelőtt. Akkor 1956-ban, látható volt az ellenség: a Szovjet birodalom. Ma a rejtőzködő, láthatatlan, mindennapjainkat tönkretevő, az egész világot behálózó gonosz tartja rabságban nem csak hazánkat, hanem a világ hétmilliárd embertömegének döntő részét. Ez a rabtartó, nem nemzethez, nem fajhoz kötött, hanem érdekhez.

A pénzhez, a mammonhoz. A pénznek se szíve nincs, se lelke nincs, csak érdeke van.

Nem törődik múlttal, történelemmel, jövővel, csak a jelenből próbálja a legnagyobb hasznot kipréselni.

Mindent eszközt igénybe vesz.

Kormányokat, pártokat, televíziót, rádiót, újságokat, mindenkit, mindent, aki, ami pénzzel megvehető.

Ahhoz, hogy a gonosz uralkodni tudjon, meg kell osztania nemzeteken belül a népet, pártokra kell szakítani, darabokra szaggatni az országot. Azt a látszatot keltve, hogy országon belül az ellenség, hogy magyar a magyarnak az ellensége.

Valójában az igazi ellenségünk, a hitetlen globalizmus. A globalista pénzügyi körök, akiknek se hazájuk, se nemzetük, se Istenük nincsen.

Ezzel az erővel egyetlen egy erő képes ellenállást kifejteni.
Ez csak a szakrális, a szellemi erő lehet.

Csak és kizárólag a Jóistenre, országunk nagy patrónájára Boldogasszonyunkra, csodálatos történelmünkre, nemzeti nagyságainkra és egymásra számíthatunk.

Most nem fegyverrel harcoló nőkre és férfiakra van szükség, hanem hétköznapi hazaszeretetre. Arra a magasztos érzésre, amely az ember szívét melengeti. Áthatja viselkedésünket, munkánkat, segít a mindennapok nehézségeiben. Hitet, erőt és türelmet ad a feladatok elvégzéséhez.
A hétköznapi hazaszeretet számomra azt jelenti, hogy mindenkinek a maga helyén, a maga lehetőségei szerint kell a hazát, nemzetét szolgálnia.
Tenni a mindennapokban.
Áldozatot hozni a magunk családjáért és a nagyobb családért, a nemzetért.

A hagyományos családban, ahol generációk élnek, együtt, sokkal természetesebben tanulják meg fiaink, lányaink a felnőtt életükhöz szükséges értékeket. Úgymint a szeretet, az összetartozás, a megértés, az alkalmazkodni tudás, a munka becsülete, a hit, a múlt tisztelete és a hazaszeretet.
Tanítsuk őket és mutassunk példát!
Ha így lesz, talán kevesebb fiatal hagyja el a hazáját, kevesebb fiatal érzi majd a hazát rögnek, ami megköti, röghöz köti.

Akkor majd fiataljaink tudni fogják, mikor szólítja meg őket a haza.
Mikor kell tennie a Hazáért, önzetlenül.

Napjaink férfias társadalmában megkopott a befogadó, kompromisszumokra törekedő, szereteten alapuló gondolkodás.

"Hit, Remény, Szeretet." Ez az, ami hajtja az embereket. Mert ha Hiszel valamiben, az elérhetővé válik, ha Remélsz valamit, akkor nem adod fel, és ha szeretsz valakit, akkor teljessé válik az életed.

Ez a szemlélet tartja össze a családot és ugyanez a szemlélet tartja össze hazánkat, nemzetünket is.

Vissza kell térnünk Istenhez, az igazsághoz! A krisztusi úthoz, a szeretethez.


Dr. Papp Lajos professzor

Elhangzott:
2013. október 23-án
a Corvin-közben


Kapcsolódó:
   Papp Lajos pécsi előadása: ha felkészülünk a változásokra, nem lesz tragédia
Locations of visitors to this page
Programajánló


Kézi Malom az otthonában
Rudi Tanya

Zöld Kapu Vendéglő étterem Óbuda
HUN TV
Hargita Panzió
StarBus 2000

HUMINIQUM
Mátyás Vendégház
Attila Hotel